Info IndustriŽle ontkalker

 

 

Toepassing:

IndustriŽle ontkalker is een product dat op ongelooflijk korte tijd afrekent met de meest hardnekkige kalkafzettingen. IndustriŽle ontkalker verwijdert op een uiterst veilige manier alle kalkaanslag in buizen, pijpen, condensoren, spiralen, boilers, vaatwasmachines en radiatoren. Door kalk aangetaste leidingen verliezen minstens 30% hitteoverdracht, met extreem hoge energieverspilling tot gevolg. IndustriŽle ontkalker verwijdert eveneens algen en slib, die in sommige watersystemen kunnen voorkomen. Omdat het product geen agressief zoutzuur bevat, is het veel veiliger dan de meeste andere ontkalkers. IndustriŽle ontkalker moet verdund gebruikt worden, waardoor het onschadelijk is voor de meeste metalen. Omdat industriŽle ontkalker helder en doorzichtig is, kan men onmiddellijk vaststellen wanneer de vloeistof met onreinheden en kalk verzadigd is. Bij het ontkalken van warmteboilers in gesloten circuit, kan de vloeistof meermaals gebruikt worden.

Opgelet: bij zink en gegalvaniseerde metalen. 1 liter industriŽle ontkalker lost meer dan 1 kg kalk op, terwijl 4 liter agressief zoutzuur minder dan 1 kg oplost. IndustriŽle ontkalker wordt door zijn unieke eigenschappen op de meest uiteenlopende plaatsen gebruikt zoals: industrie, fabrieken, ziekenhuizen, vakantiecentra, grootkeukens, kantines, bakkerijen, horeca, zwembaden, campings, enz. IndustriŽle ontkalker is biologisch afbreekbaar.

 

Gebruiksaanwijzing:

IndustriŽle ontkalker kan als dompel- en circulatiemethode alsmede handmatig worden toegepast. Bij handmatig gebruik dient men eerst het loszittende vuil en eventuele roest weg te borstelen en vervolgens het reinigingsproduct in een verdunning van 1:10 Ė 1:20 aan te brengen. De inwerktijd is afhankelijk van de aard en mate van vervuiling. Wij adviseren U het gereinigde oppervlak met ruim water na te spoelen !

 

Specificaties:

Uiterlijk                             : Kleurloze vloeistof    

Geur                                 : Bloemen

Soortelijke massa               : Ca. 1,28         

Verwerkingstemperatuur      : Niet kritisch

Opslagtemperatuur             : Vorstvrij         

Houdbaarheid                    : Onbeperkt

 

Veiligheid bij het omgaan met onverdund product:

Bevat >25% Fosforzuur.

R34: Veroorzaakt brandwonden.

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S45: In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk etiket tonen).

  

Verpakking:     

Doos 12 x 1 liter, doos 4 x 5 liter, jerrycans 10 en 25 liter.