Info Kunstofreiniger

 

 

Toepassing:

Zeer geconcentreerde, mild alkalische kunststof reiniger. Kunststof reiniger is universeel inzetbaar en kan men in zeer geringe concentratie toepassen, dit heeft tot gevolg dat het product zeer economisch is in gebruik. Kunststof reiniger vindt onder andere zijn toepassing op: kunststof (tuin)meubelen, kunststof  kozijnen, auto (het product puur toepassen voor het verwijderen van insecten, muggen en uitwerpselen), keuken- en bureaubladen, kliko’s en biobakken. Kunststof reiniger is biologisch afbreekbaar.

 

Gebruiksaanwijzing:

Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling kan men Kunststof reiniger toepassen in een verdunning van minimaal 1:10 en maximaal 1:50. De werking van het product zal aanzienlijk verhogen wanneer de temperatuur ( en evt. de druk) van het water wordt verhoogd tot maximaal 60°C. Het verdunde product aanbrengen (van onder naar boven werkend) en ca. 2 tot 10 minuten in laten werken LET OP: niet laten opdrogen en vervolgens met zeer ruim, bij voorkeur warm water afspuiten.

 

Specificaties:

Uiterlijk                             : Kleurloze vloeistof

Geur                                 : Geurloos

Soortelijke massa               : Ca. 1,09         

Verwerkingstemperatuur      : Niet kritisch

Opslagtemperatuur             : Vorstvrij         

Houdbaarheid                    : Onbeperkt

 

Veiligheid bij het omgaan met onverdund product:

Bevat > 0,5 < 2% Natriumhydroxide.

R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S37: Draag geschikte handschoenen.

 

Verpakking:     

Doos 12 x 1 liter, doos 4 x 5 liter, jerrycans 10 en 25 liter.