Info RVS glansmiddel

 

 

Toepassing:

RVS glansmiddel reinigt, geeft glans en beschermt in één keer. Het product verwijdert stof, vingertasten, lichte minerale en atmosferische vervuiling en heeft uitstekende waterverdringende eigenschappen. Na droging ontstaat een laagje, welke behalve langdurige bescherming biedt tegen vliegroest, ook de natuurlijke glans aan het metaal teruggeeft zonder te krassen of te etsen. Economisch in gebruik en gemakkelijk toe te passen zonder tijdrovend wrijven of polijsten. RVS glansmiddel is zuurvrij en bevat geen giftige bestanddelen. RVS glansmiddel is niet mengbaar met water.

 

Gebruiksaanwijzing:

Het te reinigen oppervlak dient men eerst te ontdoen van de meest zware vervuiling. Daarna kan men RVS glansmiddel onverdund toepassen middels dompelen, sprayen en/of  kwasten. Uitwrijven in de richting van de structuur van hert metaal en vervolgens het behandelde oppervlak licht nawrijven met een pluisvrije doek om de glans terug te brengen. Indien men teveel RVS glansmiddel gebruikt, kunnen er problemen ontstaan om de overtollige resten te verwijderen en zal het gewenste resultaat kunnen uitblijven.

 

Specificaties:

Uiterlijk                             : Kleurloze vloeistof    

Geur                                 : Paraffinisch

Soortelijke massa               : Ca. 0,83

Verwerkingstemperatuur      : Niet kritisch

Opslagtemperatuur             : Vorstvrij

Houdbaarheid                    : Onbeperkt

 

Veiligheid bij het omgaan met onverdund product:

R65: Inname door de mond kan leiden tot longstoornis.

R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

S23: Gas, damp, rook, spuitnevel niet inademen.

S24: Aanraking met de huid vermijden.

S62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

 

Verpakking:     

1 liter blik – 14 blikken in doos, doos 4 x 5 liter, jerrycans 10 en 25 liter.