Info Sanitair dieptereiniger

 

 

Toepassing:

Sanitair super reiniger wordt gebruikt voor het periodiek en doelmatig verwijderen van alle roest-, kalk- en urinesteen in toiletten en urinoirs. Sanitair super reiniger is een geconcentreerde vloeistof op basis van zoutzuur. Het product neemt stankhinder weg en laat een aangename geur achter. Sanitair reiniger is biologisch afbreekbaar.

 

Gebruiksaanwijzing:

Giet vanaf de rand van de pot ca. 25 cc Sanitair super reiniger en dit inwerken gedurende 15 ŗ 30 minuten. Eventueel nawrijven met een zachte wc-borstel en vervolgens het toilet of urinoir doorspoelen. De aard en mate van verontreiniging bepalen de duur van de inwerktijd. Schenk speciale aandacht aan de watertoevoer.

 

OPGELET! Sanitair super reiniger niet gebruiken op chroom en kalkhoudende stenen en nooit tezamen met chloorhoudende producten en chemicaliŽn toepassen!

 

Specificaties:

Uiterlijk                     : Groene vloeistof      

Geur                         : Fris

Soortelijke massa       : Ca. 1,06         

pH waarde                 : Niet kritisch

Opslagtemperatuur     : Vorstvrij         

Houdbaarheid             : Onbeperkt

 

Veiligheid bij het omgaan met onverdund product:

Bevat >10% <25% Zoutzuur.

R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen.

S45: In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk etiket tonen).

 

Verpakking:     

Doos 12 x 1 liter, doos 4 x 5 liter, jerrycans 10 en 25 liter.