Info Steamer reiniger

 

 Toepassing:

 

Steamer reiniger heeft door werking van speciale penetrerende en oppervlakte actieve bestanddelen, een sterk reinigende en oplossende werking voor plantaardige en dierlijke ingebrande en verkoolde vervuilingen. Zelfwerkend= arbeidsbesparend. Steamer reiniger is bijzonder geschikt voor het uitkoken van sterk vervuilde vet- en/of frituurketels. Het verdiend aanbeveling het product voor toepassing op lakken en coatings, deze vooraf op bestendigheid te testen. Niet te gebruiken op aluminium, koper, messing, gegalvaniseerde en/of gelakte oppervlakken. Te gebruiken voor ovens, kook- en bakplaten, vetketels en frituurketels. Steamer reiniger is biologisch afbreekbaar.

 

Gebruiksaanwijzing:

 

Het te reinigen voorwerp hoeft niet verwarmd te worden hoewel dit de werking kan bespoedigen en de inwerktijd sterk verkorten. Als U deze werkwijze toepast dient U het materiaal te verhitten tot 60C. Met een kwast het onverdunde product aanbrengen. Ongeveer 10 tot 20 minuten (niet laten opdrogen) en daarna goed afspoelen met water. Droogwrijven om roestvorming te voorkomen. De mate van de verontreiniging bepaalt de duur van de inwerktijd. Bij vet- en frituurketels 1:1 verdunnen en aan de kook brengen. Let goed op voor overkoken, een beetje koud water bij de hand houden. Gedurende 5 minuten laten koken. Goed uitspoelen! Verdere dosering volledig naar eigen inzicht.

 

Specificaties:              

 

Uiterlijk                             : Kleurloze vloeistof   

Geur                                 : Geurloos

Soortelijke massa               : Ca. 1,09         

Verwerkingstemperatuur      : Niet kritisch

Opslagtemperatuur             : Vorstvrij

Houdbaarheid                    : Onbeperkt

 

Veiligheid bij het omgaan met onverdund product:

 

Bevat > 5% < 25% Kaliumhydroxide.

R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en deskundig

medisch advies inwinnen.

S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen

en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

S45: In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

 

Verpakking:        

Doos 12 x 1 liter, doos 4 x 5 liter, jerrycans 10 en 25 liter.