Info Sterke alkalische reiniger

 

 Toepassing:

 

Sterke alkalische reiniger is bij uitstek geschikt voor reiniging en ontvetting van vette, met olie besmeurde oppervlakken. Het product is universeel inzetbaar en verwerkbaar middels o.a. schrob-, zuig-, en hoge druk machines. Na een korte inwerkperiode, welke geheel afhankelijk is van de aard en mate van vervuiling, zal er een totale vetvrije opdroging plaatsvinden. Sterke alkalische reiniger heeft geen storende invloed op olie-/waterafscheiders. Het verdiend aanbeveling het product voor toepassing op lakken en coatings, deze vooraf op bestendigheid te testen. Sterke alkalische reiniger is biologisch afbreekbaar.

 

Gebruiksaanwijzing:

 

Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling kan het product tot maximaal 1: 30 verdund worden toegepast. Toepassing van warm tot heet water zal de actieve werking van het product aanzienlijk verbeteren. Het is aan te bevelen het product niet te laten indrogen en het gereinigde oppervlak met ruim water na te spoelen.

  

Specificaties:              

Uiterlijk                             : Gelige vloeistof

Geur                                 : Geurloos

Soortelijke massa               : Ca. 1,09

Verwerkingstemperatuur      : Niet kritisch

Opslagtemperatuur             : Vorstvrij

Houdbaarheid                    : Onbeperkt

 

Veiligheid bij het omgaan met onverdund product:

 

Bevat > 5% < 10% Kaliumhydroxide.

R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en deskundig

medisch advies inwinnen.

S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen

en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

S45: In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

 

Verpakking:        

 

Doos 12 x 1 liter, doos 4 x 5 liter, jerrycans 10 en 25 liter.