Info Vaatwasmiddel

 

  

Toepassing:

 

Sterk geconcentreerd vloeibaar vaatwasmiddel. Het product is geschikt voor zowel (professionele) vaatwasmachines als handmatig gebruik. Vaatwasmiddel lost snel vet, vuil, koffie- en theeaanslag, alsmede eiwitresten op. Vaatwasmiddel is zwak schuimend en neutraliseert hinderlijke etensluchtjes. Bij een juiste dosering is het product veilig te gebruiken op vaatwerk zoals glas, plastic, aardewerk, porselein en edelmetalen. In combinatie met het gebruik van Naglansmiddel (ten behoeve van het naspoelen) is een optimaal resultaat gegarandeerd. Vaatwasmiddel is fosfaatvrij en biologisch afbreekbaar.

 

Gebruiksaanwijzing:

 

1 - 2 ml. per liter bij een waterhardheid minder dan 10 DH.

2 - 3 ml. per liter bij een waterhardheid van 10 tot en met 16 DH.

3 - 4 ml. per liter bij een waterhardheid boven 16 DH.

Het product mag in bovenstaande gebruiksconcentraties via RWZI geloosd worden.

 

Specificaties:              

 

Uiterlijk                             : Kleurloze vloeistof   

Geur                                 : Typerend

Soortelijke massa               : Ca. 1,21         

Verwerkingstemperatuur      : Niet kritisch

Opslagtemperatuur             : Vorstvrij         

Houdbaarheid                    : Onbeperkt

 

Veiligheid bij het omgaan met onverdund product:

 

Bevat >18% - 22% Natriumhydroxide.

R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden.

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S27: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

S37/39: Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.

S45: In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

 

Verpakking:        

 

Doos 12 x 1 liter, doos 4 x 5 liter, jerrycans 10 en 25 liter.