Info Vrachtwagenreiniger

 

  

Toepassing:

 

Zeer geconcentreerd mild alkalisch reinigingsproduct dat nagenoeg zonder borstelen moeiteloos atmosferische en straatvuilaanslag reinigt. Het reinigingsproduct garandeert een streeploos en glanzend oppervlak. Vrachtwagenreiniger is universeel toepasbaar en verwerkbaar middels hoge/lage druksystemen alsmede professionele wasstraten. Speciale hardheidsstabilisatoren voorkomen het dichtslibben van sproeiers en leidingen. Door het milde karakter is Vrachtwagenreiniger nagenoeg veilig te gebruiken op lakken, coatings en aluminium. Voor toepassing in diverse schuimapparatuur adviseren wij Vrachtwagenreiniger HF. Vrachtwagenreiniger is biologisch afbreekbaar.  

 

Gebruiksaanwijzing:

 

De eindverdunning is afhankelijk van de aard en mate van de vervuiling en toegepaste methodiek. Minimaal 1:10 Maximaal 1:50. Verwerkingstemperatuur 60 tot 80 C.

 

Specificaties:              

 

Uiterlijk                             : Kleurloze vloeistof

Geur                                 : Geurloos

Soortelijke massa               : Ca. 1,09         

Verwerkingstemperatuur      : Niet kritisch

Opslagtemperatuur             : Vorstvrij         

Houdbaarheid                    : Onbeperkt

 

Veiligheid bij het omgaan met onverdund product:

 

Bevat > 0,5 < 2% Natriumhydroxide. R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S37: Draag geschikte handschoenen.

 

Verpakking:        

 

Jerrycans 10 en 25 liter, vat 60 en 200 liter en IBC 1000 liter.